Naar startscherm
Bewoners Initiatieven
Amsterdamse Wijkaanpak
Uitvoeringsmonitor
Contact
Rapportage invoeren

Inlog pagina

Invoeren van gegevens

Nadat u bent ingelogd krijgt u toegang tot de invulschermen van de bewonersinitiatieven waarvoor uw schrijfrechten hebt. Voor ieder initiatief worden de volgende gegevens gerapporteerd:

Status. Hier geeft u aan in welke fase het project zich bevindt.

Voortgang. Afhankelijk van uw keuze krijgt het project in de Resultaatmonitor een stoplichtkleur toebedeeld: zeer achter op planning (rood), achter op planning (oranje), volgens planning (lichtgroen), voorsprong op planning (donkergroen) en indien niet van toepassing (ook invullen als de voortgang niet bekend is) grijs.

Periode info. Geef voor iedere inspanning zo kort mogelijk weer welke acties sinds de vorige rapportage hebben plaatsgevonden. In het blokje toelichting heeft u ruimte om meer uitgebreide teksten te plaatsen.

Gebied. Geef hier aan in welke aandachtswijk het bewonersinitiatief wordt uitgevoerd. Het is mogelijk meerdere wijken aan te vinken.

Let op: zodra de gegevens zijn ingevoerd, zijn zij direct zichtbaar in Monitor bewonersinitiatieven. O+S voert één keer per kwartaal een redactionele check uit op de data en zal deze, indien nodig, in overleg met de betrokkenen aanpassen.

 

Rapportages invoeren

 

U kunt hier inloggen om gegevens in de Resultaatmonitor toe te voegen of te wijzigen.

 

Gebruikersnaam
Wachtwoord